InventarisatieAdviesOntwerpBestek & TekeningenCalculatieOpstellen EMVI-plannen

Inventarisatie

Om verrassingen en problemen tijdens de uitvoering te voorkomen, is een goede inventarisatie van de bestaande situatie van groot belang. Koenen GWW kan onder anderen de volgende zaken voor u verzorgen:

  • Inmeten van de bestaande situatie inclusief hoogten
  • Verzamelen informatie kabels en leidingen
  • Verzamelen / Uitvoeren van bodem- en materiaalonderzoeken

Alle verzamelde gegevens worden op een digitale tekening verwerkt en dienen als basis voor de verdere planvorming en het ontwerp.

Advies

 

Koenen GWW adviseert en ondersteunt haar opdrachtgevers in het voortraject en tijdens de engineering en realisatiefase. Het voortraject vraagt veelal om een totaal overzicht waarbij wij het verschil maken door ook het detailniveau goed te kennen. Wij doen dit op een praktische en resultaatgerichte wijze die leidt tot uitvoerbare adviezen en oplossingen.

Ontwerp

 

Voordat wij starten met het ontwerp bepalen wij in overleg met de opdrachtgever de uitgangspunten. Deze zijn onder anderen:

  • Programma van eisen
  • Werk- cq. projectgrenzen
  • Eisen en wensen derden/belanghebbenden

plattegrond-koenen

Wij stellen het ontwerp op binnen de kaders van de huidige wet- en regelgeving en kunnen waar nodig ook de noodzakelijke berekeningen aan verhardingen, riolering, damwand en openbare verlichting laten uitvoeren. Ook het verzorgen en in het ontwerp implementeren van een nutstracé, groenplan en saneringsplan behoort tot de mogelijkheden. Op verzoek verzorgt Koenen GWW tevens de omgevings- en/of watervergunning voor u.

Bestek en Tekeningen

Op basis van het definitieve ontwerp kan Koenen GWW voor u een RAW-bestek schrijven. De bijbehorende tekeningen worden uiteraard ook door  Koenen GWW verzorgd. In dit bestek kunnen ook zaken worden meegenomen als de planning, bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming van het verkeer. Door het toepassen van de RAW-systematiek ontstaat een document waarmee u als opdrachtgever op een correcte en heldere manier het aanbestedingstraject kunt ingaan.

lijst-koenen

Ook in dit traject kunt u een beroep doen op Koenen GWW om tot een goede en weloverwogen keuze voor een aannemer te komen of om u te ondersteunen bij het opstellen van de aanbestedingsleidraad bij het gunnen op waarde (EMVI).

Calculatie

Voor het maken van budget-, ontwerp- en directieramingen voor civieltechnische werkzaamheden kunt u bij Koenen GWW terecht. Wij beschikken over de juiste software om een gedetailleerde begroting op te stellen in elke fase van een project. Op basis van een RAW-bestek kan Koenen GWW voor u de kostprijs bepalen. Hierdoor hoeft u als aannemer niet veel tijd te steken in projecten, waarvan nog niet zeker is of het voor uw bedrijf een werk wordt.

Opstellen EMVI-plannen

De laatste tijd worden steeds meer werken gegund op EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). Koenen GWW kan voor u het plan van aanpak schrijven, een projectplanning opstellen en de benodigde ondersteunende tekeningen maken, die het plan die extra uitstraling geven die de opdrachtgever enthousiast maakt. Opdrachtgevers zien graag een plan wat SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden), kort en bondig is omschreven. Juist deze zaken passen in de huisstijl van Koenen GWW.