Engineering

Engineering

engineeringKoenen GWW verzorgt de technische onderbouwing, ontwerp en maakt hiervan een  helder bestek met bijbehorende tekeningen. Adviezen, programma van eisen, wettelijke richtlijnen en berekeningen worden in het ontwerp verwerkt.  Van dit bestek kan Koenen GWW een raming maken zodat er een duidelijk beeld is van de kosten voor het project.